На този ден тъгата забрави с приятели празнувай до забрава, изпий до дъно радости мечти, а времето приемай за награда.

Изпратено от: Радко Петров